Tom Tailor

1 GENERALITĂȚI

 

Acest regulament general stabilește condițiile de aplicare la clubul TOM TAILOR de loialitate.
O persoană devine membru al clubului prin completarea formularului de pe pagina web sau în orice magazin TOM TAILOR.

2. CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR UTILIZATORILOR

Prin oferirea datelor și acceptarea acestor termeni şi condiţii de participare, participantul este de acord în mod expres și își dă acordul ca organizatorul, în calitate de administrator, să-i prelucreze informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • informații despre cele mai recente oferte și noutăți
  • informații despre ofertele speciale destinate în mod exclusiv membrilor clubului pentru informare
  • monitorizarea în legătură cu obiceiurile de cumpărare*.

* S.C. TOM TAILOR RETAIL . și colaboratorii săi contractuali vor putea asocia informațiile pe care participanții le transmit cu datele privind achizițiile și tranzacțiile, care vor fi monitorizate prin intermediul elementelor de identificare (nume de utilizator și parolă în magazinul online sau codul de identificare în magazine). Toate achizițiile vor fi stocate în baza de date al companiei Tom Tailor Lesce d. o. o., și / sau la colaboratorii săi contractuali pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Toate datele vor fi analizate în mod regulat, operatorul bazei de date cu caracter personal le va utiliza pentru segmentare, furnizarea de oferte personalizate/ individuale, studiul obiceiurile de cumpărături, intervievare, atribuirea de beneficii suplimentare și marketing direct și personalizat. De asemenea, datele de contact vor fi folosite pentru a informa despre oferte promoționale și alte activități.

Prin transmitera datelor șii acceptarea acestor condiții, titularul confirmă, de asemenea, că este familiarizat cu dreptul de a inspecta, transcrie, copia, completa, corecta, bloca și șterge datele cu caracter personal referitoare la el, în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Participantul poate solicita oricând ca în termen de 15 zile, organizatorul să înceteze să utilizeze permanent sau temporar datele sale personale în scopurile mai sus menționate. În cazul în care utilizatorul, printr-o declarație scrisă, trimisă prin poștă la sediul social al operatorului sau prin e-mail la info@tom-tailor.si solicită încetarea prelucrării datelor sale cu caracter personal și astfel a datelor, care sunt definite ca fiind obligatorii pentru orice scop descris în aceste condiții generale, cererea sa va fi considerată dezabonare de la clubul de loialitate și încetează și toate beneficiile pe care le-a avut în calitate de membru.

Organizatorul se angajează că va prelucra toate datele cu caracter personal în conformitate cu legea în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și numai în scopurile pentru care acestea au fost obținute.

Datele colectate vor fi stocate pe serverele contractantului, datele pot fi transmise colaboratorilor contractuali ai operatorului bazei de date cu caracter personal, care în numele său prelucrează datele cu caracter personal despre participanți numai în scopurile mai sus menționate. Colaboratorii contractuali pot fi, de asemenea, companii care trimit SMS / MMS posesorilor, tipografii, companii de întreținere a software-ului și bazelor de date a operatorului, precum și orice altă companie cu care operatorul încheie un contract cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

3. ALTE DISPOZIȚII

Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru:

  • serviciu inutilizabil ca urmare a utilizării incorecte sau a lipsei cunoştinţelor de utilizare a serviciilor
  • serviciu inutilizabil ca urmare a defectării rețelei partenerilor contractuali, căderii de tensiune sau a altor perturbări tehnice care ar putea afecta temporar utilizarea serviciilor,
  • orice consecințe negative pe care le-ar putea suferi participantul din cauza participării la concurs,
  • orice consecințe de folosire a premiului.

Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice consecințe negative pe care le-ar putea suferi participantul în urma aderării la clubul de loialitate.

Organizatorul nu suportă nici un cost, pe care participanții îl au în urma aderării la clubul de loialitate.

Decizia organizatorului și a operatorului cu privire la toate aspectele legate de statutul de membru al clubului de loialitate și a regulilor conexe este definitivă și se aplică tuturor participanților.

Litigiile ce ţin de statutul de membru al clubului de loialitate vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, de instanţele judecătoreşti competente din Ljubljana.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament în cazul în care este necesar din motive de natură tehnică, comercială sau cauze publice. Despre toate modificările și noutățile existente, organizatorul va informa participanții prin anunțuri.

4. PUBLICAREA REGULAMENTULUI

Regulamentul este publicat pe pagina web www.tom-tailor.ro.
Regulamentul intră în vigoare la data publicării.

S.C. TOM TAILOR RETAIL RO
SECTOR 3, BLD BASARABIA
București România